За Нас

Кратка историја

Компанијата Техноинспект е основана во 1999 година со целосно приватен капитал.
Техноинспект од самиот почеток е создадена како компанија која за цел имала да стане лидер на пазарот во поглед на целосна заштита на имот, луѓе и околина. Компанијата е со локација на бул. Борис Трајковски бр.148 - Скопје.

За Компанијата

Техноинспект е компанија која моментално е лидер на пазарот во поглед на проектирање, изведба, контрола и тестирање на системи за заштита од пожар. Компанијата воедно е лидер на пазарот во достава на делови за системи за заштита од пожари, како партнер на неколку светски реномирани компании во оваа област.

Деловни активности на компанијата се:

1. Проектирање и консалтинг:
 • Проектирање на системи за заштита од пожари (системи за детекција на пожари, системи за гаснење на пожари);
 • Проектирање на системи за откривање на штетни и запаливи гасови.
2. Изведба, сервисирање, одржување и испитување на системи:
 • Системи за откривање и јавување на пожари;
 • Системи за гаснење на пожари;
 • Системи за откривање на запаливи и штетни гасови.
3. Инспекциски активности:
 • Технички прегледи и испитувања на електрична инсталација за низок напон;
 • Технички прегледи и испитувања на заземјување;
 • Технички прегледи и испитувања на громобранска инсталација.
4. Безбедност и здравје при работа:
 • Обука за безбедност и здравје при работа;
 • Елаборати за безбедност и здравје при работа;
 • Елаборати за противпожарна заштита;
 • Планови за заштита спасување и евакуација;
 • Обука за заштита од пожари.